WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SEKCJI

W dniach 15-16 kwietnia 2009 r., w Hotelu Panorama w Mszczonowie, odbyło się spotkanie integracyjne połączone z Walnym Zebraniem Członków Sekcji Producentów Styropianu przy PIPHB.

W spotkaniu udział wzięły 23 osoby – przedstawiciele  13 firm członkowskich.

Ponadto, w części obrad poświęconej nowym firmom udział wzięli przedstawiciele 4 firm zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Sekcji.