SPOTKANIE TECHNICZNEJ GRUPY ROBOCZEJ

W dniu 15 lipca 2009 r., w Sali konferencyjnej Hotelu Wodnik w Łebie, odbyło się kolejne spotkanie Technicznej Grupy Roboczej Sekcji Producentów Styropianu przy PIPHB.

Wstępny program obrad obejmował:

  • Recenzję zleconego przez Sekcję przy współpracy z PKN tłumaczenia normy PN-EN-13163
  • Omówienie projektów zmian prawa przesłanych do konsultacji społecznych,