SPOTKANIE Z PLASTICS EUROPE

SPOTKANIE Z PLASTICS EUROPE

W dniu 21.08.2009 r., w Sali konferencyjnej Warszawie, odbyło się spotkanie władz Sekcji z przedstawicielami Plastics Europe.

Podstawowym celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w branży oraz możliwości i obszarów przyszłej współpracy obu organizacji.

W spotkaniu udział wzięli:

- ze strony Producentów Styropianu:
Anna Śpiewak – Austrotherm
Dariusz Karasiński – Arbet
Jacek Szwoch – Swisspor
Jerzy Rutka  – Styropmin
Piotr Kobiela – Saint-Gobain
Kamil Kiejna – Dyrektor SPS
Michał Cichopek – Dyrektor PIPHB

- ze strony Plastics Europe
Tomas Biedrawa
Tomasz Piec

Spotkanie miało charakter zapoznawczy. Obie strony przedstawiły aktualny zakres działania oraz pomysły wspólnych inicjatyw. Zgromadzeni  omówili warunki przyszłej współpracy, podkreślając potrzebę istnienia silnej i jednolitej reprezentacji branży producentów styropianu na rynku polskim. Uzgodniono, że po koniec roku lub na początku przyszłego wspólnymi siłami zorganizowane zostanie spotkanie w którym udział wzięliby producenci styropianu, dostawcy surowca, przedstawiciele Plastics Europe, organów władzy oraz instytucji współpracujących z branżą budowlaną.