Zebranie Założycielskie PSPS

W dniu 4 września 2009 r., w  Warszawie, w hotelu Holiday Inn, ul. Złota 48 w sali Sonata, odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących na rynku firm produkujących styropian do zastosowania w budownictwie, zrzeszonych i nie zrzeszonych w Sekcji Producentów Styropianu PIPHB.

Zgromadzeni postanowili zawiązać samodzielną strukturę organizacyjną reprezentacji branży w formie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. W zebraniu Założycielskim udział wzięli przedstawiciele 21 firm.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany przez aklamację Pan Jerzy Rutka – Członek Zarządu Firmy Styropmin Sp. z o.o.

Zgromadzeni omówili bieżące problemy z jakimi boryka się reprezentacja branży oraz możliwe kierunki działań. Analizie poddano prawne formy organizacyjne reprezentacji oraz szczegóły zaproponowanych zapisów statutu.

Uzgodniona wersja statutu została odczytana po czym w głosowaniu jednomyślnie przyjęta.

Do pierwszego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu wybrano:

  1. Jerzy Rutka – STYROPMIN – Prezes Zarządu
  2. Jacek Szwoch – SWISSPOR
  3. Dariusz Karasiński – ARBET
  4. Ireneusz Nowak – NEOTHERM
  5. Piotr Kobiela – SAINT-GOBAIN

Do pierwszej Komisji Rewizyjnej:

  1. Anna Śpiewak – AUSTROTHERM
  2. Anna Beneturska – PROMAX
  3. Jan Mleczko – NTB
  4. Janusz Lis – JANTOŃ4J

Kwestię dopełnienia formalności związanych z rejestracją nowo powołanej organizacji powierzono dotychczasowemu Dyrektorowi Sekcji Producentów Styropianu PIPHB – Kamilowi Kiejna.