Spotkanie władz PSPS z Dyrekcją i Kadrą naukową ITB

W dniu 18.11.2009 r. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie odbyło się spotkanie władz Sekcji Producentów Styropianu oraz PSPS z Dyrekcją i kadrą naukową ITB.

Podstawowym celem spotkania było omówienie możliwości i warunków przyszłej współpracy z Instytutem w zakresie przeprowadzenia Programu Jakości Styropianu w tym omówienie zaproponowanych parametrów minimów płyt styropianowych do poszczególnych aplikacji.

W spotkaniu udział wzięli:

– ze strony Producentów Styropianu:
1.Anna Śpiewak – Austrotherm
2.Dariusz Karasiński – Arbet
3.Jacek Szwoch – Swisspor
4.Jerzy Rutka – Styropmin
5.Kamil Kiejna

- ze strony ITB (m.in.):
1.Janusz Bobrowicz – Z-ca Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką
2.Krzysztof Kasperkiewicz – Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej
3.Andrzej Kolbrecki – Zakład Badań Ogniowych
4.Zbigniew Gałkowski – Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych
5.Robert Geryło – Kierownik Pracowni Fizyki Cieplnej
6.Jolanta Maj – Kierownik Pracowni Zabezpieczeń Budynków