SPOTKANIE Z ITB

W dniu 18.11.2009 r., w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie władz PSPS z Dyrekcją i kadrą naukową ITB.

Podstawowym celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w zakresie jakości wyrobów ze styropianu na rynku oraz możliwości i warunków przyszłej współpracy pomiędzy Instytutem a Stowarzyszeniem w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli:

– ze strony Producentów Styropianu:
1.Anna Śpiewak – Austrotherm
2.Dariusz Karasiński – Arbet
3.Jacek Szwoch – Swisspor
4.Jerzy Rutka – Styropmin
5.Kamil Kiejna – Dyrektor SPS

- ze strony ITB
1.Janusz Bobrowicz – Z-ca Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką
2.Krzysztof Kasperkiewicz – Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej
3.Andrzej Kolbrecki – Zakład Badań Ogniowych
4.Zbigniew Gałkowski – Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych
5.Robert Geryło – Kierownik Pracowni Fizyki Cieplnej
6.Katarzyna Firkowicz – Pogorzelska – Zakład Fizyki Cieplnej
7.Jolanta Maj – Kierownik Pracowni Zabezpieczeń Budynków

Blisko dwugodzinne spotkanie zakończyło się obustronną deklaracją przyszłej, stałej współpracy w zakresie podejmowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw. Do szczegółowych rozmów postanowiono wrócić na początku przyszłego roku.