WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPS

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPS

W dniu 8 grudnia 2009 r., w Sali konferencyjnej Agat Hotelu Gromada w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu zwołane w celu uchwalenia zmian statutu Stowarzyszenia.

Przygotowany projekt nowego Statutu po dyskusji nad jego treścią został przyjęty jednogłośnie.