POSIEDZENIE ZARZĄDU PSPS

W dniu 27 stycznia 2010 r., w Sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu PSPS.

Spotkanie poświęcone było kwestiom organizacyjnym związanym z procedurą rejestracyjną oraz współorganizowanym wraz z Instytutem Techniki Budowlanej w dniu 24 lutego 2010 r. spotkaniem branży z udziałem przedstawicieli urzędów państwowych, członków Plastics Europe oraz czołowych Dostawców Surowca .