POSIEDZENIE ZARZĄDU PSPS – przyjęcie nowych Członków – 23.02.2010 r.

W dniu 23 lutego 2010  r.,  w  Sali Konferencyjnej ITB w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Celem spotkania było omówienie spraw bieżących i organizacyjnych. Zarząd podjął też uchwały w przedmiocie wniosków akcesyjnych nowych Członków PSPS. Tym samym liczba Członków Zwyczajnych zwiększyła się do 44 osób, a Członków Wspierających do 22  – tj. o firmy GENDERKA i TERMO.

Lista uczestników:
1.Dariusz Karasiński
2.Ireneusz Nowak
3.Jacek Szwoch
4.Jerzy Rutka
dyrektor PSPS Kamil Kiejna