Spotkanie Branży Producentów Styropianu – 24.02.2010 r.

Spotkanie Branży Producentów Styropianu – 24.02.2010 r.

W dniu 24 lutego 2010 roku o godzinie 12:00, w Sali Konferencyjnej Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 w Warszawie, odbyło się organizowane przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej Spotkanie Branży Producentów Styropianu z udziałem przedstawicieli czołowych Dostawców Surowca zrzeszonych w Plastics Europe.

Wśród zaproszonych gości poza Dyrekcją oraz przedstawicielami kadry naukowej ITB, znaleźli się Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Pan Paweł Ziemski, oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych – Pani Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa.

Program spotkania obejmował:

  • prezentację PSPS
  • informacja przedstawiciela GUNB nt. kontroli rynku wyrobów budowlanych;
  • prezentację nt. doświadczeń ITB z badań kontrolnych płyt styropianowych i zmiany w normach dotyczących oceny zgodności;
  • omówienie aktualnej sytuacji w branży;
  • przedstawienie założeń planowanego przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej Programu Gwarancji Jakości Styropianu.

Udział  w spotkaniu wzięło przeszło 80 osób – przedstawicieli firm produkujących wyroby budowlane ze styropianu i dostawców surowca.