WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPS – 23.02.2010 r.

W dniu 23 lutego 2010 r., w Sali konferencyjnej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, odbyło się pierwsze w Nowym Roku Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Podstawowym celem spotkania było omówienie założeń Programu Gwarancji Jakości Styropianu planowanego przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej.
Członkowie omówili również  kwestie organizacyjne oraz sprawy bieżące.

W spotkaniu uczestniczyli nowo przyjęci Członkowie Zwyczajni PSPS – przedstawiciele firm Genderka i Termo.