EUMEPS

W dniach 10 -11 maja 2010 r. delegacja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu w składzie Prezes Jerzy Rutka oraz Dyrektor Kamila Kiejna, uczestniczyła w corocznym walnym zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu – EUMEPS w Lucernie (Szwajcaria).

Przedmiotem udziału w spotkaniu były aspekty członkostwa PSPS w EUMEPS – jako stowarzyszenia krajowego i krajowej reprezentacji branży styropianowej. Zakres współpracy obu organizacji będzie przedmiotem najbliższych posiedzeń Zarząd oraz Walnego Zebrania Członków PSPS.