POSIEDZENIE ZARZĄDU PSPS – przyjęcie nowych Członków – 19.05.2010 r.

W dniu 19 maja 2010 r., w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu Holiday Inn w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Celem spotkania było omówienie spraw bieżących i organizacyjnych. Zarząd podjął też uchwały w przedmiocie wniosków akcesyjnych nowych Członków PSPS. Tym samym liczba Członków Zwyczajnych zwiększyła się do 46 osób, a Członków Wspierających do 23 – tj. o firmę IZOTERM.

O godz. 12.00 odbyło się spotkanie z kancelarią prawną poświęcone analizie ostatnich poprawek Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS.

Lista uczestników:

1. Dariusz Karasiński
2. Jacek Szwoch
3. Jerzy Rutka
4. Piotr Kobiela Anna Śpiewak – Komisja Rewizyjna
5. Kamil Kiejna – Dyrektor PSPS