Spotkanie grupy Plastics Europe EPS NA Funding Programme w Brukseli – 22.09.2010 r.

W dniu 22 września 2010 r., Dyrektor PSPS – Kamil Kiejna – uczestniczył w spotkaniu grupy PlasticsEurope EPS NA Funding Programme w Brukseli.

Spotkanie poświęcone było prezentacji sprawozdań z działalności organizacji branżowych państw członkowskich PE oraz wniosków budżetowych w zakresie wsparcia PE na rok 2011.

PSPS przedstawiło raport z dotychczasowych działań Stowarzyszenia oraz planowanej inicjatywy Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS.Strony ustaliły zasady i wysokość wsparcia finansowego Plastics Europe na uruchomienie i przeprowadzenie Programu.

Zakres współpracy obu organizacji będzie przedmiotem najbliższych posiedzeń Zarząd oraz Walnego Zebrania Członków PSPS.