POSIEDZENIE ZARZĄDU PSPS – 7.10.2010 r.

W dniu 7 października 2010 r., w Sali Konferencyjnej Hotelu Lord w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Celem spotkania było omówienie spraw bieżących PSPS w szczególności kwestii nowelizacji normy aplikacyjnej, wyników spotkania z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Robertem Dziwińskim oraz zapisom nowego projektu ZUAT, przygotowanie do Walnego Zebrania Członków w dniu 13.10.2010 r. oraz omówienie stanu przygotowań do uruchomienia PGJS, analiza kosztorysu i źródeł finansowania, umów z wykonawcami i harmonogramu wdrożenia. Zarząd podjął też uchwały w przedmiocie Członków Zwyczajnych oraz aktualizacji listy Członków PSPS.