WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPS – wybór władz na nową kadencję 12-13.10.2010 r.

W dniach 12 i 13 października 2010 r., w Hotelu Panorama w Mszczonowie, odbywało się kolejne spotkanie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu  połączone z obradami Walnego Zebrania Członków PSPS, w tym wyborom władz na nową kadencję.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia i zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności Zarządu pierwszej kadencji oraz udzieliło wszystkim członkom władz Stowarzyszenia absolutorium.

Po przeprowadzeniu wyborów do 5-cio osobowego Zarządu weszli:

1.         Anna Beneturska – Prezes

2.         Tomasz Libera

3.         Marcin Zagórski

4.         Jacek Szwoch

5.         Dariusz Karasiński

W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej weszli:

1.         Anna Śpiewak – Przewodniczący

2.         Jerzy Rutka

3.         Jarosław Wojciechowski