WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW EUMEPS

W dniach 9-10 maja 2011  r., w Pradze, odbyło się Coroczne Walne Zebranie organizacji Europejskich Producentów EPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene – EUMEPS).

EUMEPS jest powstałą w 1989 roku organizacją Europejskich Producentów Styropianu, powołaną w celu wspierania i promocji europejskiego przemysłu EPS poprzez współpracę i wspieranie stowarzyszeń krajowych. Organizacja ma status stowarzyszenia i podzielona jest na dwie grupy odzwierciedlające dwa główne zastosowania styropianu (EPS): opakowania (EUMEPS Packaging) i budownictwo (EUMEPS Construction).

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, jako krajowa reprezentacja branży, bierze udział w obradach EUMPES w roli obserwatora od 2010 roku. Pełny akces do EUMEPS zaplanowany jest na 2012 r.

W tym roku,  PSPS na forum EUMEPS reprezentował dyrektor Kamil Kiejna. Zebranie poświęcone było omówieniu działalności EUMEPS w ubiegłym roku, nowych inicjatyw i planowanych kierunków działań organizacji, prezentacji aktywności członkowskich organizacji krajowych oraz  kwestiom budżetowym i organizacyjnym.