WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPS 21-22.06.2011 r.

W dniach 21 i 22 czerwca 2011 r., w Hotelu Panorama w Mszczonowie, odbyło się kolejne spotkanie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu  połączone z obradami Walnego Zebrania Członków PSPS.

Program obrad Walnego Zebrania obejmował:

1. Omówienie spraw bieżących i organizacyjnych PSPS

  • Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania rocznego;
  • Omówienie stanu finansów;
  • Omówienie spraw wewnętrznych;
  • Omówienie kwestii technicznych (sprawa normy aplikacyjnej, ZUAT na systemy ociepleń, kwestia podwójnych oznakowań stosowanych na opakowaniach wyrobów, kwestia EPS 70 040 Fasada bez deklarowanego parametru CS, HBCDD)
  • Omówienie działań bieżących

2. Program Gwarancji Jakości Styropianu

  • stan;
  • omówienie  i przyjęcie niezbędnych zmian Regulaminu;

3. Wybory Prezesa /Władz PSPS – kierunki działań;

Przyjęta wersja Regulaminu Programu Gwarancji: załącznik

Władze PSPS wybrane na nową kadencję: załącznik