Walne Zebranie Członków PlasticsEurope 27-28.09.2011 r. w Dusseldorfie

W dniu 27 września 2011  r.,  Prezes Jacek Szwoch oraz Dyrektor PSPS Kamil Kiejna uczestniczyli  w Walnym Zebraniu Członków PlasticsEurope, które odbywało się w hotelu Renaissance w Dusseldorfie.

Spotkanie poświęcone było prezentacji sprawozdań z działalności organizacji branżowych państw członkowskich PE oraz wniosków budżetowych w zakresie wsparcia PE na rok 2012. PSPS, które w obradach uczestniczyło w charakterze gości, przedstawiło raport z dotychczasowych działań Stowarzyszenia oraz preliminarz budżetu na 2012 r. Dyskusji poddano członkostwo PSPS w EUMEPS oraz założenia i harmonogram prac w ramach inicjatywy Programu, Gwarancji Jakości Styropianu.