GRUPY ROBOCZE PSPS

Podczas obrad Walnego Zebrania Członków PSPS, Członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zmianach w zakresie organizacji i trybu prac grup roboczych PSPS.

W miejsce dotychczasowej Grupy Technicznej PSPS utworzono cztery Grupy tematyczne PSPS: dwie wyspecjalizowane grupy techniczne – ds. ochrony przeciwpożarowej oraz ds. izolacji cieplnej budynków, grupę legislacyjną oraz grupę marketingową. Pracami każdej z grup kieruje lider wybierany na półroczną kadencję.

GRUPY ROBOCZE PSPS >>>