WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPS 04-05.10.2011 r.

W dniach 4 i 5 października 2011 r., w Hotelu Villa Park w Ciechocinku, odbyło się kolejne spotkanie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu  połączone z obradami Walnego Zebrania Członków PSPS.
Program obrad Walnego Zebrania obejmował:
1. Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS
1.1 Przedstawienie stanu uczestnictwa w Programie w związku nowymi wnioskami akcesyjnymi oraz aktualizacją dokumentów;
1.2 Omówienie stanu, postępów i wyników I cyklu Programu
1.3 Organizacja, koszt, finansowanie;
1.4 Harmonogram prac.
2. PSPS
2.1 Omówienie kwestii bieżących 2.2 Stan finansów/składek

  • Przedstawienie projektu budżetu na rok 2012
  • Podjecie uchwały w przedmiocie wysokości składki członkowskiej na 2012 r.

2.3 Współpraca ze organizacjami branżowymi 2.4 Grupy robocze PSPS 2.5 Omówienie kwestii technicznych

  • Norma aplikacyjna;
  • Norma ogniowa;
  • HBCDD;
  • Sprawa podwójnych oznakowań – współczynnik przewodzenia ciepła λ;
  • Kwestia praw do wyrobów w kropki

3. Omówienie planowanych działań PSPS na rok 2012 r. 4. Wolne wnioski