Walne Zebranie Członków PSPS 8-9.05.2012

Walne Zebranie Członków PSPS 8-9.05.2012

W dniach 8-9 maja 2012 r., w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu połączone z obradami Walnego Zebrania Członków PSPS.

Program Obrad obejmował:

  • Nowy program działania PSPS – omówienie propozycji przygotowanej przez Zarząd PSPS zgodnie z uchwałą WZ z 4.04.2012,
  • Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS (kontynuacja prac),
  • omówienie propozycji Regulaminu przygotowanej i przyjętej przez Zarząd PSPS – zgodnie z uchwałą WZ z 4.04.2012,
  • Głosowanie nad przyjęciem przygotowanego materiału/zgłoszonych poprawek,
  • Wolne wnioski,
  • Zakończenie obrad.