Badania wyrobów ze styropianu EPS zlecone przez PSPS

Komunikat prasowy Instytutu Techniki Budowlanej p.t. Badania wyrobów ze styropianu EPS zlecone przez PSPS.

1.  Celem badań przeprowadzonych w ITB było ustalenie korelacji między gęstością pozorną styropianu EPS a naprężeniami ściskającymi przy 10% odkształceniu oraz współczynnikiem przewodzenia ciepła ?.

2.  Badania przeprowadzono na anonimowych płytach styropianowych dostarczonych przez PSPS do laboratoriów ITB. W ustaleniu korelacji w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła ? dodatkowo wykorzystano dotychczasowe wyniki badań ITB, przeprowadzone na wyrobach pobranych z rynku. W badaniach nie uwzględniono grafitowych płyt styropianowych. Zakres korelacji obejmuje występujące na rynku wyroby o bardzo niskiej gęstości, od około 9 kg/m3. Wyniki przedstawiają aktualny stan wiedzy wg badań przeprowadzonych w 2012 r.

3.  Uzyskane korelacje pozwalają na wstępne, przybliżone oszacowanie wartości naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu oraz współczynnika przewodzenia ciepła na podstawie gęstości styropianu EPS. Przeciętnie wraz ze zwiększaniem gęstości poprawiają się ww. właściwości płyt z EPS.

4.  Minimalne wartości gęstości mogą być stosowane do wstępnej, szacunkowej oceny styropianu EPS na rynku w zakresie zgodności deklarowanych cech wyrobów.

5.  Rozstrzygająca ocena jakości płyt EPS musi być jednak oparta na wynikach bezpośrednich badań ich poszczególnych właściwości.