Kolejni producenci styropianu oznaczają swoje wyroby w sposób przyjazny konsumentom

Ekobud, FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych, Paneltech, Styropian Plus i Styromap to kolejni uczestnicy Programu „Gwarantowany Styropian”, którzy uzyskali tytuł Rzetelnego Producenta Styropianu. Wcześniej podobne wyróżnienia przyznano firmom: Austrotherm, Eurotermika, Gutkowski i Knauf Industries. Warunkiem otrzymania tytułu jest spełnienie wymogów Programu w zakresie czytelnego oznakowania wyrobów i rzetelnego informowania konsumentów o ich cechach deklarowanych. Przedsięwzięciu patronuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS).

Prezes PSPS Kamil Kiejna, podkreśla, że tytuł Rzetelnego Producenta może zostać przyznany firmie, która przystąpi do Programu i oznaczy każdy produkt wprowadzany do obrotu zgodnie z ustalonymi w tym zakresie wymogami. Wymogi te to umieszczona na opakowaniu dodatkowa tabela wielkości 10 na 30 cm zawierająca najważniejsze cechy płyt: odporność na ściskanie CS (10), współczynnik przewodzenia ciepła (λD), a ponadto minimalną wagę jednego metra sześciennego danej odmiany.

– Dzięki takiemu oznakowaniu każdy, nie tylko ekspert, może łatwo porównać wyroby dostępne w punktach sprzedaży oraz w prosty sposób, ważąc paczkę, wstępnie zweryfikować ich jakość. Chcemy, by konsument miał możliwość dokonania świadomego wyboru w oparciu o czytelnie przedstawione i wymierne właściwości wyrobu, a nie, jak to bywa dziś, często nic nie znaczące, a nawet mylące, nazwy marketingowe. To bezprecedensowe podejście do kwestii jakości, ponieważ uwzględnia nie tylko interes klienta, ale także poczucie odpowiedzialności producentów za jego decyzje – zwraca uwagę Kamil Kiejna.

Dodatkowe oznakowanie wyrobów to jeden z etapów standaryzacji jakości oraz czytelnego oznakowania wyrobów przewidzianych w ramach Programu „Gwarantowany Styropian”. Wyróżnienia przyznaje Rada Programowa w składzie: inżynier Anna Kuliś, specjalista z zakresu wyrobów budowlanych, mecenas Aleksander Stawicki, partner w specjalizującej się w prawie konkurencji kancelarii prawnej WBK Wierciński, Kwieciński, Baehr, która zapewnia obsługę prawną Programu, oraz prezes PSPS Kamil Kiejna.

To, które wyroby zasługują na wyróżnienie i polecenie w ramach Programu, zweryfikuje prowadzona właśnie branżowa kontrola jakości styropianu dostępnego na polskim rynku. Producenci, którzy uzyskają pozytywne wyniki w dwóch cyklach badań  (realizowanych przez niezależne notyfikowane laboratorium), otrzymają prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem „Gwarantowany Styropian”. Wobec firm, które nie przejdą takiej weryfikacji, zostanie wdrożony przewidziany w Programie system sankcji.

– Tytuł Rzetelnego Producenta Styropianu oraz Znak Jakości „Gwarantowany Styropian” nie będą przysługiwać bezterminowo, lecz będą weryfikowane w każdym kolejnym etapie kontroli – podkreśla Kamil Kiejna.

Aktualne informacje na temat Programu „Gwarantowany Styropian” dostępne są na stronie www.gwarantowanystyropian.pl.

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzesza przedstawicieli wiodących producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. Dalsze informacje: www.producencistyropianu.pl

Kontakt dla mediów:

Justyna Kozińska-Górecka

Konsultant public relations

JGKG. Warsztat Komunikacji.

tel. 795 448 735, email:justyna@jgkg.pl