Produkcja styropianu

1. Materiał podstawowy
Podstawowym surowcem do produkcji materiałów z tworzyw sztucznych jest ropa naftowa. Prawie 4% jej światowego wydobycia jest obecnie przeznaczone na ten cel. Po wydobyciu i przetworzeniu przez rafinerię oraz przemysł chemiczny otrzymujemy styren, materiał podstawowy do dalszego procesu. Styren jest mieszany z wodą oraz materiałem porotwórczym (pentanem – gazem naturalnie występującym w przyrodzie) dając w efekcie polistyren do spieniania.
Tak otrzymany surowiec podstawowy zamykany jest w szczelnych pojemnikach i wysyłany do producentów styropianu.

2. Polistyren

produkcja styropianu 1

2.1. Półproduktem w procesie wytwarzania styropianu jest Polistyren, produkowany jest na bazie ropy naftowej. Polistyren w postaci handlowej, ma formę twardego, szklistego granulatu o średnicy od 0.2 do 2.5 mm.
Główne etapy produkcji styropianu to: spienianie, sezonowanie i blokowanie.

produkcja styropianu 2

2.2. Spienianie wstępne
To proces zmiękczania granulek surowca poprzez podgrzewanie. Podgrzewanie odbywa się zwykle przy użyciu pary o temperaturze powyżej 90°C. Proces ten trwa od 2 do 5 minut. W tym czasie granulki polistyrenu ekspandują, powiększając swoją objętość od 15 do 65 razy i tworząc cząstki pianki o zamkniętej strukturze. Bezpośrednio po spienianiu następuje proces schładzania spienionych cząstek.

2.3. Sezonowanie
Powstałe cząstki spienionego polistyrenu przed dalszą obróbką muszą przejść etap sezonowania w przewiewnych silosach. W ten sposób w drodze dyfuzji, do ich wnętrza wnika powietrze nadając im niezbędną w dalszych etapach stabilność.

3. Produkcja płyt styropianowych
Najczęściej spotykane są dwa sposoby produkcji płyt styropianowych:
1. Wytwarzanie dużych bloków styropianowych, a następnie cięcie ich na płyty o odpowiedniej grubości.
2.stosowaniu form do spieniania w kształcie i o rozmiarach końcowego wyrobu

3.1. Granulki spienionego już wstępnie polistyrenu wsypywane  są do dużych prostopadłościennych form i spieniane następnie przy użyciu pary wodnej o temperaturze 110°C do 120°C. Po ostudzeniu, bloki styropianu są wyjmowane z form i sezonowane. Cięcie bloków na płyty odbywa się przy użyciu urządzeń termicznomechanicznych. Dodatkowe profilowanie krawędzi jest realizowane poprzez frezowanie.

3.2. Zaletą tej metody jest uzyski­wanie gotowego wyrobu wprost z formy. Metoda ta nie wymaga  m.in. pracochłonnej obróbki krawędzi. Również proces produkcji może tu być w pełni zautomatyzowany.

produkcja styropianu 3

Płyty styropianowe są produkowane głównie jako materiał izolacji termicznej. Mogą one mieć zwykły płaski kształt, ale stosowane są również płyty o specjalnych kształtach, jak np. elementy izolacji i poszycia dachu, płaskie i rolowane płyty z powłoką bitumiczną na stropodachy itp. Płyty styropianowe można łatwo pokrywać i łączyć z innymi materiałami budowlanymi.