Styropian a zdrowie

Praca ze styropianem jest łatwa i bezpieczna dla zdrowia.

Kontakt z nim nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Dzięki tym zaletom stosowanie styropianu nie budzi żadnych zastrzeżeń ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na placu budowy.

Ponieważ styropian nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, stosowany jest nie tylko w budownictwie, ale również jako materiał na opakowania żywności.

W sytuacji nierównych ścian styropian można bezpiecznie dla zdrowia szlifować.