Trwałość styropianu

Styropian jest odporny na starzenie. Nie gnije w środowisku wilgotnym oraz zachowuje swoje wymiary i kształt. Jest również materiałem odpornym biologicznie na pleśń, grzyby i bakterie.

Płyty styropianowe charakteryzują się doskonałymi parametrami mechanicznymi, niespotykaną przy innych materiałach termoizolacyjnych wytrzymałością na ściskanie, czy rozrywanie.

Styropian jest odporny na działanie głównego wroga izolacji cieplnej – wody i wilgoci. Zawilgocony materiał termoizolacyjny przestaje być izolatorem, a staje się przewodnikiem. Od takiego niebezpieczeństwa wolne są płyty styropianowe. Wbudowany w ścianę zewnętrzną nie chłonie wilgoci, co ma duże znaczenie dla tworzenia dobrego mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia oraz zdrowia jego użytkowników. Ta cecha ma również wielkie znaczenie dla warunków, w jakich materiał izolacyjny ma być przechowywany, czy to na składzie budowlanym, czy też już na budowie.

Warunki pogodowe mają niewielki wpływ na wykonywanie prac ociepleniowych ze styropianem (a to dzięki omawianej już dużej jego odporności na wilgoć i wodę). Stosując styropian nie musimy każdorazowo na koniec dnia roboczego zabezpieczać izolacji przed ewentualnymi opadami, czy wilgocią. Dzięki temu oszczędzamy cenny czas, jak również obniżamy koszty robocizny.

Badania prowadzone przez firmę BASF już od ponad 40 lat wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione. Styropian nie starzeje się, nie butwieje i nie gnije a tym samym nie stwierdzono zjawiska zanikania styropianu w wyniku naturalnego starzenia. Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV.
W przypadku braku takiego zabezpieczenia płyty styropianowe żółkną, a potem w miarę upływu czasu kruszą się. Dlatego ważnym jest, aby płyty styropianowe stosowane na zewnątrz obiektów były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.

“Znikanie” styropianu występuje w przypadku nieprzestrzegania warunków jego stosowania. Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu, głównie jego wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną. Zjawisko to jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur – przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału.

W praktyce z taką sytuacją można możemy się spotkać przy wykonywaniu izolacji dachowych do których zastosowano różnego rodzaju lepiki, smoły do przyklejenia papy lub inne materiały dekarskie. Smołę lub lepiki nagrzewa się do wysokich temperatur, przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania styropianu, przy czym temperatury te nie są kontrolowane. Przy naniesieniu gorącej warstwy smoły lub lepiku może nastąpić zjawisko mięknięcia i topienia się polimeru a tym samym niszczenia struktury styropianu.
Podobne zjawisko może zajść także w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie z warstwą zewnętrzną ciemnego koloru absorbującą energię słoneczną, która pod wpływem nasłonecznienia znacznie nagrzewa się oraz powoduje wydzielanie się lotnych substancji atakujących styropian.

Tabela 1. Odporność styropianu na czynniki chemiczne

Surowiec Odporność
Woda, woda morska, roztwory soli +
Najpowszechniejsze materiały budowlane, np. wapno, cement, gips, anhydryt +
Alkalia, takie jak ług potasowy, amoniak, woda wapienna +
Mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnych +
Kwas solny (35%) +
Kwas azotowy (do 50%) +
Kwas siarkowy (do 95%) +
Słabe i rozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, kwas węglowy,
kwas humusowy (woda borowinowa)
+
Sole, nawozy (saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu) +
Bitum +
Mleko +
Olej silikonowy +
Alkohole, np. alkohol metylowy, alkohol etylowy (spirytus) +
Olej jadalny +/-
Olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych -
Produkty ze smoły -
Zimny bitum i bitumiczna masa szpachlowa z rozpuszczalnikiem -
Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, octan etylu, benzen,
ksylen, trójchloroetylen, czterochlorometan, terpentyna
-
Nasycone węglowodory alifatyczne, np. cykloheksan, benzyna oczyszczona,
benzyna lakowa
-
Paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super). -

Wyjaśnienie:
+ odporny
- nieodporny
+/- warunkowo odporny, po dłuższym czasie może się skurczyć lub rozpuścić

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, należy po prostu przestrzegać warunków stosowania, które są wynikiem fizyczno-chemicznych cech styropianu.