Właściwości styropianu

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE
Styropian posiada znakomite właściwości izolacyjne. Wynikają one z niskiego współczynnika przewodzenia ciepła.

Styropian nie jest rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu i nie wchłania wody. Jest także odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad.

Styropian nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych. ich stosowanie w obecności styropianu wymaga  szczególnej uwagi i ostrożności.
Styropian jest odporny na działanie cementu.
Odporność styropianu na ogień uzależniona jest od wielu warunków. Pod działaniem ognia, np. zapałki, styropian kurczy się, ale nie zapala. Płomień może się pojawić dopiero po długim działaniu ognia. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia jest jednak bardzo mała. Jeśli natomiast źródło ognia zostanie usunięte, to styropian przestaje się palić.

OPÓR DYFUZYJNY
Ważną cechą styropianu jest również jego duży opór dyfuzyjny. Przy zastosowaniu płyt styropianowych, zarówno w ścianie dwuwarstwowej, jak i trójwarstwowej, para wodna się nie kondensuje. Ściana jest sucha przez cały rok. Dzieje się tak, gdyż wilgoć – z powodu małej paroprzepuszczalności styropianu – napotyka na duży opór dyfuzyjny i nie może swobodnie przenikać przez ścianę.