O Programie – I edycja

PGJS zakłada stałą, prowadzoną cyklicznie branżową weryfikację jakości płyt styropianowych dla budownictw wprowadzonych do obrotu i dostępnych na polskim rynku, promocję wyrobów wysokiej jakości oraz certyfikację uczciwych i rzetelnych producentów, którzy w ramach Programu dobrowolnie poddali się stałej kontroli jakości swoich wyrobów.

Założenia Programu są pieczołowicie wypracowanym kompromisem celów biznesowych i możliwości prawnych w zakresie samokontroli. Prace Polskiego Stowarzyszenie Producentów Styropianu nad przygotowaniem tej inicjatywy trwały przeszło pół roku. Pierwszy cykl poboru wyrobów do badań rozpoczął się 15 listopada 2010  r. Program przewiduje trzy cykle rocznie. Pobór i badania obejmą wyroby wszystkich producentów dostępnych na polskim rynku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie.