Historia organizacji

PSPS poprzez Członków Wspierających tworzą wiodący polscy producenci styropianu do zastosowań w budownictwie.

Organizacja wywodzi się z ukonstytuowanej w połowie 2008 roku przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa – sekcji Producentów Styropianu.

Z początkiem września 2009 roku organizacja Producentów Styropianu została wyodrębniona ze struktury PIPHB poprzez zawiązanie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie.

W spotkaniu założycielskim, które odbyło się 4 września 2009 roku w Warszawie, udział wzięli reprezentanci 20 czołowych firm branży styropianowej w Polsce.

W nowych strukturach Stowarzyszenie rozpoczęło funkcjonowanie w listopadzie 2009 roku.

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia pozostają członkami Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, a ich przedstawiciele zajmują wysokie stanowiska we władzach PIPHB.