Zalecenia

Misją PSPS jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju, innowacji i udoskonalania płyt styropianowych ich zastosowań.

Celem naszych działań jest propagowanie nowoczesnych technik i technologii wspierających energooszczędność polskich budynków i ochronę środowiska.

Stowarzyszenie inicjuje oraz prowadzi szereg prac naukowo-badawczych, opracowuje branżowe bazy danych, opinie, zalecenia, instrukcje, standardy jakości i certyfikacji.

Jesteśmy autorem wielu inicjatyw projakościowych i prokonsumenckich w tym prowadzonego do 2016 r. Programu Gwarancji Jakości Styropianu pozytywnie ocenianego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.