Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna

Na rynku dostępne są specjalistyczne płyty styropianowe o właściwościach akustycznych

Akustyka stanowi jedną z podstawowych cech użytkowych budynku mieszkalnego. Wrażliwość ludzi na hałas występujący w środowisku zamieszkania jest bardzo duża. Niezgodne z potrzebami człowieka warunki akustyczne w mieszkaniu mogą stanowić dużą uciążliwość dla mieszkańców i powodują zakłócenia aktywności człowieka, utrudniając pracę, odpoczynek, sen itp. Ponadto hałasy przenikające z obcych mieszkań zakłócają poczucie intymności własnego mieszkania.

Zasadniczą rolę izolacja akustyczna pełni w stropach. Ponieważ w większości, są to przegrody pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, biurowymi, a więc ogrzewanymi, w których różnica temperatur nie jest większa niż 5 °C – dla takich układów uzasadnionym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej z płytami styropianowymi do izolacji akustycznej.