Izolacja termiczna

Izolacja termiczna

Płyty styropianowe posiadają znakomite właściwości izolacyjne.

Odpowiada za nie współczynnik przewodzenia ciepła materiału, oznaczany symbolem λ d (tzw. lambda deklarowana). Im niższa wartość tego parametru, tym produkt lepiej izoluje przed stratami ciepła.

Wartości współczynników przewodzenia ciepła dla dostępnych na rynku odmian styropianu zawierają się w przedziale od 0,045 do 0,031 W/mK (płyty szare). Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zaleca, by do ocieplania ścian stosować styropian z lambdą nie wyższą niż 0,040. W/mKW.

Przy wyborze termoizolacji nie wystarczy jednak kierować się tylko wartością lambdy. Nie mniej istotna dla izolacyjności materiału jest grubość płyt. Im niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła tym mniejszą grubość musi mieć warstwa izolacyjna, aby zapewnić wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę.

Przykład: płyty o współczynniku lambda 0,042 grubości 15 cm, będą gorszym izolatorem niż płyty szare o współczynniku lambda 0,032 grubości 12 cm.

Rosnące wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków, sprawiły, że w ofercie producentów pojawiały się płyty z szarego styropianu. Dzięki specjalnym dodatkom absorbującym ciepło, płyty z szarego styropianu osiągają nawet o jedną trzecią niższe współczynniki przewodzenia ciepła niż tradycyjne białe styropiany. Współczynnik przewodzenia ciepła szarego styropianu to nawet 0,031 W/mK. Dzięki szarym odmianom styropianu, skuteczne docieplenie nie musi wiązać się ze wzrostem grubości izolacji, która może ograniczać dostęp światła dziennego do budynku.

W relacji ceny do oferowanej izolacyjności płyty styropianowe są bezkonkurencyjne pośród dostępnych na rynku izolacji!