Łatwość i bezpieczeństwo wykonawstwa

Łatwość i bezpieczeństwo wykonawstwa

Płyty styropianowe są izolacją przyjazną dla ludzi.

Praca z płytami styropianowymi jest łatwa i bezpieczna dla zdrowia.

Procesy obróbki płyt styropianowych na miejscu budowy (cięcie, szlifowanie i bezpośredni kontakt z tym materiałem) nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia wykonawców ani otoczenia. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Dzięki tym zaletom stosowanie styropianu nie budzi żadnych zastrzeżeń ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na placu budowy.

Płyty styropianowe nie emitują szkodliwych pyłów ani substancji także podczas użytkowania ocieplonego budynku.

Płyty styropianowe nie emitują szkodliwych pyłów ani substancji także podczas użytkowania ocieplonego budynku.