Niska nasiąkliwość

Niska nasiąkliwość

Płyty styropianowe są odporne na działanie głównego wroga izolacji cieplnej – wody i wilgoci.

Zawilgocony materiał termoizolacyjny przestaje być izolatorem, a staje się przewodnikiem! Styropian nie jest rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu i nie wchłania wody.

Ta cecha ma również wielkie znaczenie dla warunków, w jakich materiał izolacyjny ma być przechowywany, czy to w składzie budowlanym, czy też już na budowie.

Warunki pogodowe mają niewielki wpływ na wykonywanie prac ociepleniowych z zastosowaniem płyt styropianowych, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem na koniec dnia roboczego zabezpieczać izolacji przed ewentualnymi opadami, czy wilgocią. To znacząca oszczędność czasu, a co za tym idzie kosztów robocizny.

Płyty styropianowe wbudowane w ścianę zewnętrzną nie chłoną wilgoci, co ma duże znaczenie dla tworzenia dobrego mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia oraz zdrowia jego użytkowników.