Odporność biologiczna

Odporność biologiczna

Płyty styropianowe są odporne na większość czynników zewnętrznych oddziałujących na termoizolację w warunkach jej zastosowania.

Nie gniją w środowisku wilgotnym oraz zachowują swoje wymiary i kształt. Są odporne na pleśń, grzyby i bakterie.

Styropian nie jest rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu i nie wchłania wody. Jest także odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad.

Styropian jest odporny na działanie cementu.

Styropian nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych. ich stosowanie w obecności styropianu wymaga  szczególnej uwagi i ostrożności.

Odporność styropianu na czynniki chemiczne
Woda, woda morska, roztwory soli +
Najpowszechniejsze materiały budowlane, np. wapno, cement, gips, anhydryt +
Alkalia, takie jak ług potasowy, amoniak, woda wapienna +
Mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnych +
Kwas solny (35%) +
Kwas azotowy (do 50%) +
Kwas siarkowy (do 95%) +
Słabe i rozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, kwas węglowy, kwas humusowy (woda borowinowa) +
Sole, nawozy (saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu) +
Bitum +
Mleko +
Olej silikonowy +
Alkohole, np. alkohol metylowy, alkohol etylowy (spirytus) +
Olej jadalny +/-
Olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych
Produkty ze smoły
Zimny bitum i bitumiczna masa szpachlowa z rozpuszczalnikiem
Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, octan etylu, benzen, ksylen, trójchloroetylen, czterochlorometan, terpentyna
Nasycone węglowodory alifatyczne, np. cykloheksan, benzyna oczyszczona, benzyna lakowa
Paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super).

Wyjaśnienie:
+ odporny
– nieodporny
+/- warunkowo odporny, po dłuższym czasie może się skurczyć lub rozpuścić