Stabilność wymiarowa

Stabilność wymiarowa

Płyty styropianowe są materiałem stabilnym w zakresie wymiarowym wymaganym dla ich zastosowań w budownictwie.

Wyroby ze styropianu, jak każdy materiał i wszystko, co nas otacza, ma określoną wrażliwość na czynniki zewnętrzne i wynikające z tego naprężenia (zmianę temperatury, wilgotność, procesy starzenia itd.). Płyty trafiające na budowę są materiałem, który można od razu zabudować, bez potrzeby jego sezonowania.

Każdy rodzaj płyt styropianowych ma przewidzianą przez producenta tolerancję dla odchyleń, jakie mogą występować dla jego najważniejszych wymiarów. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe zawarte są w kodzie, który znajduje się na etykiecie produktu. Najważniejsze z nich to:

T – tolerancja grubości, im wyższa cyfra towarzyszy literze, tym mniejsza jest tolerancja grubości dla danego wyrobu [mm],
L – tolerancja długości,
W – tolerancja szerokości,
S – tolerancja prostokątności,
P – tolerancja płaskości,
DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych [%],
DS(70,-) – stabilność wymiarowa w temperaturze 70°C [%]