Warto ważyć styropian – konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Wyniki wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej badań zależności między gęstością styropianu a jego kluczowymi parametrami użytkowymi: współczynnikiem przewodzenia ciepła i wytrzymałością na ściskanie przedstawiono na spotkaniu prasowym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) 22 stycznia 2013 r. w siedzibie ITB w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu – dyrektor Marek Kaproń oraz dr Robert Geryło i dr Paweł Sulik. Jak podkreślali eksperci z ITB, badania i analizy laboratoryjne pozwoliły po pierwsze na potwierdzenie zależności miedzy zbadanymi cechami a gęstością styropianu, po drugie – na określenie minimalnych poziomów gęstości jednego metra sześciennego występujących na rynku odmian styropianu przeznaczonego do izolacji cieplnej budynków.

Minima gęstości dla poszczególnych odmian styropianu wykorzystywane są w realizowanym przez PSPS Programie „Gwarantowany Styropian”. Promowana w ramach Programu metoda ważenia styropianu umożliwiać ma każdemu samodzielną wstępną weryfikację jakości styropianu dostępnego na rynku. Prezes PSPS Kamil Kiejna tłumaczył, że jeśli paczka waży tyle, ile zalecają eksperci, można wnioskować, że deklarowane parametry styropianu są spełnione. Odstępstwa, zwłaszcza te wysokie, powinny być sygnałem dla konsumentów, że wyrób może być złej jakości.

Podczas konferencji prezes Kamil Kiejna przekazał egzemplarz raportu ITB nt. gęstości styropianu Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jackowi Szerowi, wyrażając nadzieję, że materiał będzie pomocny w realizacji zadań organów nadzoru budowlanego. Prezes Jacek Szer wyraził swoje poparcie dla podejmowanych przez branżę działań, które przyczyniają się do porządkowania rynku budowlanego. Potwierdził, że raport Instytutu w miarę możliwości będzie wykorzystywany przez organy nadzoru budowlanego w prowadzonych czynnościach kontrolnych. W trakcie spotkania przeprowadzono również pokaz ważenia paczek styropianu, potwierdzając łatwość, dostępność i niezawodność takiego testu jakości wyrobów. Na liczne pytania dziennikarzy związane z tematyką techniczną odpowiadał, obok specjalistów z ITB, Jerzy Rutka z Zarządu PSPS.

warto ważyć styropian 1 warto ważyć styropian 2 warto ważyć styropian 3 warto ważyć styropian 4 warto ważyć styropian 5 warto ważyć styropian 6 warto ważyć styropian 7