Aktualności

Konferencja IZOLACJE 2013

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu objęło patronat merytoryczny nad Konferencją IZOLACJE 2013. Wydarzenie to odbędzie się 27-28 lutego 2013 roku w Warszawie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program Konferencji IZOLACJE 2013.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji!

Szczegółowy Program Konferencji:

27.02.2013 (środa)

08.30–9.00 Rejestracja uczestników
09.10 Otwarcie konferencji

09.15 Wystąpienie inauguracyjne:
Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło (Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP)

I SESJA 

RYNEK IZOLACJI A AKTUALNE REGULACJE PRAWNE

09.30–09.50
Najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
mgr inż. Tomasz Żuchowski (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

9.50–10.10
Aktualny stan prawny w zakresie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynku
mgr inż. Tomasz Gałązka (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

10.10–10.30
Budownictwo zeroenergetyczne lub prawie zeroenergetyczne – aspekty pozaenergetyczne
dr inż. Konrad Witczak (Politechnika Łódzka, Rockwool Polska)

10.30–10.50
Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych wynikające z Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011
mgr inż. Jadwiga Tworek (Instytut Techniki Budowlanej)

10.50-11.20
Dyskusja i podsumowanie I sesji

11.20–11.55
Przerwa kawowa

II SESJA 

IZOLACJE TECHNICZNE

11.55–12.15
Izolacje techniczne – określanie minimalnej grubości izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

dr Artur Miros (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach)

12.15–12.35
Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie oszczędności energii dzięki rozwiązaniom Thermaflex
mgr inż. Maria Witkowska (Thermaflex Izolacji)

12.35–12.55
Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych a ochrona środowiska
mgr inż. Ryszard Borkowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych)

12.55–13.15
Reakcja na ogień wytwarzanych fabrycznie, uformowanych wyrobów izolacji cieplnej
mgr inż. Maria Dreger (Rockwool Polska)

13.15–13.45
Dyskusja i podsumowanie II sesji

13.45–14.50
Przerwa obiadowa

III SESJA 

IZOLACJE AKUSTYCZNE

14.50–15.10
Przepisy i wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej w Polsce na tle wybranych państw europejskich
dr Anna Iżewska (Instytut Techniki Budowlanej), mgr inż. Henryk Kwapisz (Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover)

15.10–15.30
Błędy w projektowaniu i wykonawstwie izolacji akustycznych
dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz (Instytut Techniki Budowlanej), dr inż. Elżbieta Nowicka (Instytut Techniki Budowlanej)

15.30–16.00
Przerwa kawowa

16.00–16.20
Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie
dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak (archAKUSTIK/Politechnika Krakowska)

16.20–16.40
Wibroakustyka w konstrukcjach lekkich – projektowanie i dobór materiałów
mgr inż. Adam Radzimski (Adam)

16.40–17.10
Dyskusja i podsumowanie III sesji

19.30
Uroczysta kolacja


28.02.2013 (czwartek)

09.00–09.10 Rozpoczęcie II dnia konferencji

IV SESJA

IZOLACJE – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO (WARSZTATY)

09.10–09.40
Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
mgr inż. Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska), dr inż. Aleksander Dariusz Panek (Politechnika Warszawska)

09.40–10.00
Ograniczanie skutków występowania  mostków cieplnych w balkonach
mgr inż. Ireneusz Stachura (Schöck)

10.00–10.30
Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli
mgr inż. Maciej Rokiel (Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Weber Deitermann, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa)

10.30–11.10
Przerwa kawowa

11.10–11.30
Hydroizolacje podziemnych części budynków z wykorzystaniem mat bentonitowych
dr inż. Krzysztof Pogan (MAPEI Polska)

11.30–12.00
Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych
mgr inż. Cezariusz Magott (Izoserwis)

12.00–12.20
SikaProof®A – technologia uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych betonowych konstrukcji podziemnych
mgr inż. Krzysztof Śleszycki (Sika Poland)

12.20–12.50
Dyskusja i podsumowanie pierwszej części IV sesji

12.50–13.50
Przerwa obiadowa

13.50–14.20
Projektowanie przegród pod kątem zjawisk cieplno-wilgotnościowych
dr inż. Adam Ujma (Politechnika Częstochowska)

14.20–14.40
Renowacje zawilgoconych murów metodą iniekcji w technologii marki Weber Deitermann
mgr inż. Maciej Rokiel (Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Weber Deitermann)
Drenaż i izolacja ścian w gruncie przy użyciu Leca® KERAMZYTU
mgr inż. Andrzej Dobrowolski (Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Weber Leca)

14.40–15.10
Przerwa kawowa

15.10–15.40
Nowoczesne technologie elewacyjne – dobór i projektowanie
dr inż. arch. Janusz Barnaś (Politechnika Krakowska, IPG)

15.40–16.10
Rozwiązania projektowo-architektoniczne fasad przeszklonych
dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)

16.10–16.40
Dyskusja i podsumowanie drugiej części IV sesji

16.40
Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie