Styropian

Styropian na fundamenty

Izolacja fundamentów

Wybierając wyrób do izolacji fundamentów zwróć uwagę na następujące parametry:

  • izolacyjność czyli deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła tzw. „lambda” – na etykiecie oznaczana symbolem (λ d ). Wartości współczynników przewodzenia ciepła dla dostępnych na rynku odmian styropianu zawierają się w przedziale od 0,045 do 0,031 W/mK (płyty szare). Im niższa lambda tym lepszym izolatorem jest produkt. UWAGA: lambda deklarowana w połączeniu z nasiąkliwością określana jest jako tzw. lambda obliczeniowa*;
  • twardość – czyli wytrzymałość na ściskanie – w kodzie wyrobu oznaczana symbolem CS(10) np.: ): CS(10)100; CS(10)150; CS(10)200 itd. – im niższa wartość liczbowa tym wyższa odporność płyt na ściskanie;
  • nasiąkliwość wodą – w kodzie wyrobu oznaczana wartością liczbową po symbolu WL(T): np. WL(T)3; WL(T)4; WL(T)5 (odpowiednio: 3, 4, 5 %) – im niższa wartość liczbowa tym wyższa odporność na nasiąkanie płyt.

*UWAGA

Ponieważ na izolacyjność wyrobu do termoizolacji fundamentów znacząco wpływa nasiąkliwość wodą produktu, a więc WL(T), przy wyborze płyt styropianowych do tego zastosowania warto brać pod uwagę nie tylko lambdę deklarowaną (λ d ), ale oba te parametry łącznie – czyli tzw. lambdę obliczeniową. Lambdę obliczeniową wyznacza się uwzględniając możliwość zawilgocenia wyrobu w warunkach polowych i okresowego pogorszenia jego izolacyjności cieplnej, zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.

Tabela: Porównanie deklarowanych i obliczeniowych (uwzględniających nasiąkliwość) wartości współczynnika przewodzenia ciepła wyznaczonych w oparciu o wzór normowy

Deklarowana nasiąkliwośćDeklarowany / Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m*K]
WL(T)30,030
/
0,034
0,031
/
0,035
0,032
/
0,036
0,033
/
0,037
0,034
/
0,038
0,035
/
0,039
0,036
/
0,041
0,037
/
0,042
0,038
/
0,043
WL(T)40,030
/
0,035
0,031
/
0,036
0,032
/
0,038
0,033
/
0,039
0,034
/
0,040
0,035
/
0,041
0,036
/
0,042
0,037
/
0,043
0,038
/
0,045
WL(T)50,030
/
0,037
0,031
/
0,038
0,032
/
0,039
0,033
/
0,040
0,034
/
0,042
0,035
/
0,043
0,036
/
0,044
0,037
/
0,045
0,038
/
0,046