Produkcja płyt styropianowych

Produkcja płyt styropianowych

 

Najczęściej spotykane są dwa sposoby produkcji płyt styropianowych:

 1. Wytwarzanie dużych bloków styropianowych, a następnie cięcie ich na płyty o odpowiedniej grubości.
 2. Formowanie płyt bezpośrednio w formach o kształcie i o rozmiarach końcowego wyrobu (tzw. metoda agregatowa)

Główne etapy produkcji płyt styropianowych to: spienianie, sezonowanie i blokowanie

 • Spienianie wstępne to proces zmiękczania granulek surowca (polistyrenu) przy użyciu pary wodnej o temperaturze powyżej 90°C. Proces ten trwa od 2 do 5 minut. W tym czasie granulki polistyrenu ekspandują, powiększając swoją objętość od 15 do 65 razy. Bezpośrednio po spienianiu następuje proces schładzania spienionych cząstek.
 • Sezonowanie
  Powstałe cząstki spienionego polistyrenu przed dalszą obróbką muszą przejść etap sezonowania w przewiewnych silosach. W ten sposób w drodze dyfuzji, do ich wnętrza wnika powietrze nadając im niezbędną w dalszych etapach stabilność.
 • Formowanie
  Granulki wstępnie spienionego polistyrenu wsypywane są do dużych prostopadłościennych form i ponownie spieniane przy użyciu pary wodnej o temperaturze 110°C do 120°C pod wpływem której łączą się tworząc zamkniętą, piankową strukturę. Po ostudzeniu bloki styropianu są wyjmowane z form i sezonowane.
 • Cięcie
  Cięcie bloków na płyty o pożądanych wymiarach odbywa się przy użyciu urządzeń termiczno-mechanicznych. Dodatkowe profilowanie krawędzi następuje poprzez frezowanie.
 • Metoda agregatowa
  Zaletą tej metody jest uzyskiwanie gotowego wyrobu wprost z formy. Metoda ta nie wymaga m.in. pracochłonnej obróbki krawędzi. Również proces produkcji płyt może tu być w pełni zautomatyzowany.

 

Płyty styropianowe są produkowane głównie jako materiał izolacji termicznej. Mogą one mieć zwykły płaski kształt, ale stosowane są również płyty o specjalnych kształtach, jak np. elementy izolacji i poszycia dachu, płaskie i rolowane płyty z powłoką bitumiczną na stropodachy itp. Płyty styropianowe można łatwo pokrywać i łączyć z innymi materiałami budowlanymi.