Styropian

Oznakowanie i parametry

Właściwości styropianu, jako materiału do izolacji cieplnej budynków, są ściśle określone przez normę PN EN 13163:2013-05 – wskazującą zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań.

Norma ta określa również sposób znakowania płyt styropianowych. Oprócz nazwy, która nie jest w żaden sposób normowana, wyrób musi być oznakowany m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną (λD) oraz tzw. kodem oznaczenia.

Przykładowo:

PŁYTY STYROPIANOWE „ … ” (dowolna nazwa)

o kodzie oznaczenia:

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

w którym:

T – tolerancja grubości
L – tolerancja długości
W – tolerancja szerokości
Sb – tolerancja prostokątności
P – tolerancja płaskości
BS – poziom wytrzymałości na zginanie
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C, 50% wilgotności względnej)
DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temp. 70 °C
DLT(1)5 – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
Wymiary płyt:

  • standardowe wymiary nominalne płyt styropianowych to 1000 mm x 500 mm
  • grubość oferowana jest co 10 mm