Aktualności

PSPS – po pierwsze jakość

Po wyborach władz stowarzyszenia branży producentów styropianu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wyłoniło władze na nową kadencję. Walne Zgromadzenie PSPS, które odbyło się 10 maja br., na kolejną roczną kadencję wybrało członków dotychczasowego Zarządu, pełniącego funkcję od maja 2012 r. Stanowisko prezesa Zarządu powierzono ponownie Kamilowi Kiejnie, jednemu z założycieli PSPS. W skład Zarządu wchodzą ponadto Anna Śpiewak (Austrotherm), Jacek Genderka (Genderka), Jerzy Rutka (Neotherm) i Tomasz Skowronek (Barda). Reelekcja oznacza kontynuację dotychczasowej polityki Stowarzyszenia, w szczególności działań na rzecz jakości wyrobów ze styropianu na rynku prowadzonych w ramach Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian”.

– Po blisko roku od rozpoczęcia Programu „Gwarantowany Styropian” producenci zrzeszeni w naszej organizacji pozytywnie ocenili jego efekty. Program cieszy się również zainteresowaniem i dobrą opinią konsumentów. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na jakość styropianu, udało się też zbudować świadomość wstępnej metody jego samodzielnej weryfikacji poprzez proste zważenie paczki. Producenci odpowiadają na oczekiwania rynku, dzięki czemu dobry styropian w budownictwie staje się standardem – mówi prezes Kamil Kiejna. – Do utrwalenia tych dobrych praktyk niezbędne są dalsze działania edukacyjne i informacyjne oraz stały, regularny monitoring jakości wyrobów wprowadzonych do obrotu. Wybór na następną kadencję władz w niezmienionym składzie potwierdza poparcie członków naszego stowarzyszenia dla tych zamierzeń. Jesteśmy przekonani, że konsekwentne wysiłki branży na rzecz zapewnienia jakości wyrobu oraz promocja tych produktów, które spełniają wysokie kryteria użytkowe, umocnią jeszcze pozycję styropianu jako najpopularniejszego w naszym kraju materiału do termoizolacji w budownictwie – dodaje prezes PSPS.

Wśród podejmowanych przez PSPS inicjatyw są też między innymi aktywne działania na rzecz zmian przepisów budowlanych oraz dążenie do standaryzacji minimalnych wymagań dla odmian wyrobów ze styropianu do poszczególnych aplikacji. Kamil Kiejna zwraca uwagę, że ze względu na nowe wymogi europejskie odnoszące się do energooszczędności Polska jest zobligowana do przyjęcia rygorystycznych, technicznych oraz prawnych, rozwiązań w tym zakresie. – Najważniejsze dla naszej branży są wytyczne dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród. Ścieżka dochodzenia do optymalnego poziomu tego parametru została opracowana: już w 2021 roku dla ścian wymagany będzie współczynnik przenikania ciepła U 0,20. Obecnie wartość ta wynosi 0,28. Tak duża zmiana przyczyni się do zwiększenia grubości izolacji, jak też do stosowania na większą skalę odmian styropianu o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. I chociaż wyższe wymagania obowiązywać będą za kilka lat, liczą się już teraz, ponieważ każdemu, kto planuje inwestycję ociepleniową, powinno zależeć, by spełniała ona przyszłe, nie tylko obecne kryteria energooszczędności. Dlatego świadomość rynku w tym zakresie budujemy już dziś – podkreśla prezes Kiejna.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu tworzą wiodący polscy producenci styropianu do zastosowań w budownictwie: FS Arbet Sp. j., AUSTROTHERM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Barda Sp. z o.o., Dom-Styr Sp. j., PPU Ekobud Sp. z o.o., FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o., Genderka Sp. z o.o., Gutkowski ZBWMB, Izolbet Sp. z o.o. S.K.A., „Izoterm” Sp .J., Jantoń 4J Sp. z o.o., Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Neotherm Sp. j., NTB Sp. z o.o., Paneltech Sp. z o.o., PPHU Polstyr, Promax Sp. z o.o., SteinbacherIzotherm Sp z o.o., Styrokon Sp. z o.o., Styropak Sp. z o.o., Styropian Plus Sp. z o.o., PPUH Styropmin Sp. z o.o., Styropoz Sp. z o.o., Swisspor Polska Sp. z o.o. i PPHU Termex Sp. z o.o.

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzeszaprzedstawicieli wiodących producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań.