Aktualności

Sprzedawca także odpowiada za jakość styropianu oferowanego klientom

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują w Polsce nowe unijne przepisy regulujące odpowiedzialność sprzedawców za zapewnienie odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej wyrobów budowlanych. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) jako pierwsza organizacja branżowa postanowiła wykorzystać nowe regulacje w działaniach skierowanych do dystrybutorów – na rzecz zapewnienia należytej jakości dostępnego na polskim rynku styropianu. Materiały PSPS informujące sprzedawców o nowych obowiązkach i konsekwencjach ich zaniedbań oraz o prostych narzędziach wstępnej kontroli jakości przyjmowanego do sprzedaży styropianu trafiły do blisko 6 tys. hurtowni budowlanych w Polsce.

– Zdecydowaliśmy się na taki krok ze względu na zidentyfikowaną w naszych dotychczasowych działaniach skalę zjawiska wprowadzania konsumentów w błąd co do zgodności rzeczywistych cech wyrobów ze styropianu z deklaracją właśnie na etapie dystrybucji. Dotychczas tego typu nieuczciwe praktyki nie rodziły dla sprzedawców żadnych konsekwencji. Rozporządzenie nr 305/2011 diametralnie zmienia ten stan, wprost określając obowiązki dystrybutorów w sytuacji, w której uznają lub mają powody sądzić, że wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi wymaganiami przepisów dotyczących odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej wyrobów. Ponieważ jakość styropianu można w prosty sposób sprawdzić ważąc paczkę danej odmiany, dystrybutor nie może zwolnić się z odpowiedzialności ani bronić niewiedzą co do zgodności cech wyrobu z jego oznaczeniem. Negatywny wynik kontroli wagi styropianu bądź poprawności jego oznakowania powinien być przesłanką wyłączającą udostępnienie przez dystrybutora towaru konsumentom oraz podjęcia dalszych przewidzianych w rozporządzeniu działań – mówi Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS).

W korespondencji skierowanej do placówek sprzedaży materiałów budowlanych, PSPS informuje, że kontrolne zważenie styropianu jeszcze przed przyjęciem towaru od producenta może uchronić dystrybutorów od ewentualnej odpowiedzialności. Stowarzyszenie udostępnia hurtownikom także tabele minimalnych gęstości (wag) poszczególnych odmian wyrobów dostępnych na rynku, wyliczonych w efekcie współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej.
Organizacja na informowaniu jednak nie poprzestaje, zapowiadając konsekwentne działania na rzecz zwalczania szkodliwych dla konsumentów i branży praktyk nieuczciwych producentów i dystrybutorów. – Proponujemy także klientom, aby ważyli styropian przed zakupem. Jeśli spotkają się z próbą sprzedania im wyrobu zaniżonej jakości, mogą pobrać z naszej strony internetowej wzory protokołu kontroli jakości styropianu oraz zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach. Zawiadomienia należy przesłać bezpośrednio do nas, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Za naszym pośrednictwem trafią one do wspierającej PSPS kancelarii prawnej, która podejmie stosowne działania – wyjaśnia prezes Kiejna.

Według planów PSPS, otrzymane z rynku zawiadomienia o przypadkach stwierdzonej możliwej niezgodności wyrobów styropianowych z deklaracją producenta, kancelaria prawna przekaże do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego wraz z kopią do placówek sprzedaży, w których stwierdzono naruszenie. Organizacja nie wyklucza podjęcia innych przewidzianych prawem działań przeciwko producentom i dystrybutorom wadliwych wyrobów budowlanych.

Inicjatywa stanowi wsparcie działań na rzecz eliminacji z obrotu wyrobów niespełniających kryteriów jakościowych, prowadzonych przez PSPS w ramach Programu „Gwarantowany Styropian”.