Aktualności

Krasbud, Styr-Bud i Termo Organika w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzmacnia swoją pozycję reprezentanta branży. Do organizacji przystąpiło trzech kolejnych producentów styropianu: Krasbud Krasowski Sp.j., Styr-Bud Sp. o.o. i Termo Organika Sp. z o.o. Krasbud i Styr-Bud równolegle przyłączyły się do Programu „Gwarantowany Styropian”.

– Akces kolejnych firm do Polskiego Stowarzyszenie Producentów Styropianu dowodzi, że rynek, mimo znacznego rozdrobnienia i silnej konkurencji, widzi potrzebę zrzeszania się i współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów. Cieszy nas zwłaszcza determinacja producentów, którzy postanowili przystąpić do Programu „Gwarantowany Styropian”, naszego najważniejszego prokonsumenckiego przedsięwzięcia. W ramach tego unikatowego w skali kraju projektu od ponad dwóch lat podejmujemy starania o umocnienie jakości na rynku wyrobów styropianowych dla budownictwa. Wspólnymi siłami możemy nie tylko reprezentować interesy branży, ale i skutecznie wspierać uczciwą konkurencję, dbając o to, by nabywcy styropianu otrzymywali produkt, który nie zawiedzie ich oczekiwań – mówi prezes zarządu PSPS, Kamil Kiejna.

Do PSPS należą ponadto: Arbet, Austrotherm, Barda, Dom-Styr, Ekobud, FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych, Genderka, Izolbet, Izoterm, Knauf Industries Polska, Neotherm, NTB, Paneltech, Polstyr, Promax, Steinbacher Izoterm, Styrokon, Styropak, Styropian Plus, Styropmin, Styropoz, Swisspor oraz Termex.

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzesza przedstawicieli wiodących producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań.

Dalsze informacje: Producencistyropianu.pl.

Kontakt dla mediów:
Justyna Kozińska-Górecka
Konsultant public relations
JGKG Warsztat Komunikacji
tel. 795 448 735, email:justyna@jgkg.pl