Aktualności

PSPS na międzynarodowym forum branży ociepleń

Liczni przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu znaleźli się wśród 130 uczestników I Międzynarodowej Konferencji ETICS zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Środowiskowa debata o jakości ociepleń i ich roli w budownictwie energooszczędnym miała miejsce 8-9 maja 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim. Prelekcję w imieniu PSPS wygłosił mgr inż. Jerzy Rutka.

Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu wystąpił w sesji omawiającej tematykę ETICS z punktu widzenia producentów wyrobów ociepleniowych. Prezentacja PSPS koncentrowała się na perspektywach rozwoju systemów ociepleń ze styropianem w świetle podwyższonych wymagań ochrony cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego oraz renowacji.

W spotkaniu integrującym branżę ETICS wzięli udział specjaliści z Polski i z kilku krajów Europy, reprezentujący producentów systemów ociepleń i materiałów do nich uzupełniających, wytwórców materiałów termoizolacyjnych, przemysł chemiczny, dostawców surowców, jak też instytuty naukowe i badawcze, ośrodki certyfikacji, stowarzyszenia branżowe oraz media. – Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tak wielowymiarowe forum jednoczące się wokół systemów ociepleń. Łącząc się w dążeniu do jak najlepszego wykorzystania potencjału branży ociepleń, możemy wybitnie przyczynić się do rozwoju polskiego budownictwa i gospodarki oraz wspierać realizację wyznaczonych przez rząd celów na drodze do europejskich standardów energooszczędności. Prawidłowe ociepleń ścian budynku może zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię nawet o połowę – podkreślił Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, pomysłodawca konferencji.

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS zapowiedziana jest na maj 2015 r.