Aktualności

O gęstości styropianu na konferencji „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) było sponsorem XV Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, organizowanej przez Instytut Fizyki Budowli. Konferencja jest uznanym forum, na którym liczne ośrodki naukowe dyskutują i wymieniają się doświadczeniami na temat prowadzonych badań w zakresie fizyki budowli. Celem spotkania jest przegląd i ocena metod badań oraz nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych, jak również prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami nauki a praktykami z obszaru projektowania i wykonawstwa.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu przedstawiło tak znakomitemu gronu słuchaczy istotne dla PSPS zagadnienia z obszaru tematyki konferencji. Prelekcję dotyczącą znaczenia gęstości styropianu dla jego parametrów oraz dla jakości wyrobu wygłosił Marcin Feliks z Grupy Technicznej Stowarzyszenia.

Konferencja miała miejsce w dniach 09-11 czerwca 2015 roku w Łodzi-Słoku.