Aktualności

III Międzynarodowa Konferencja ETICS

11-12 maja 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja ETICS, doroczne spotkanie polskiej branży ociepleń. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), popularyzującego wiedzę na temat systemów ociepleń i termomodernizacji w Polsce. SSO zrzesza 29 podmiotów aktywnych na krajowym rynku ETICS, wśród nich – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu.

Tematyka III Międzynarodowej Konferencji ETICS koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

• Harmonizacja wymagań technicznych dotyczących ETICS
• Aktualne zagadnienia związane z wprowadzaniem ETICS do obrotu rynkowego
• Energooszczędność ETICS w teorii i w praktyce
• Normalizacja dotycząca ETICS w Polsce i w Europie
• ETICS a bezpieczeństwo pożarowe
• Krajowy i europejski rynek ETICS
• ETICS a nadzór budowlany
• Przyszłość ETICS

W trakcie konferencji odbędzie się także debata z udziałem przedstawicieli polskiego, niemieckiego i słowackiego nadzoru budowlanego.

Informacje na temat III Międzynarodowej Konferencji ETICS dostępne są pod adresem www.konferencjaetics.com.pl.