Aktualności

PSPS wspiera uczciwe budownictwo

8 maja 2017 roku Kamil Kiejna, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, podpisał list intencyjny o współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Nad zainicjowaną przez portal branżowy Muratorplus.pl akcją honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Celem przedsięwzięcia jest walka z szarą strefą oraz patologiami w budownictwie.

– Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu od wielu lat podejmuje starania, które mają na uwadze dobro konsumentów, promują standardy jakości i rzetelność w branży budowlanej. Cieszymy się, że dostrzeżono nasze działania i zaproponowano nam przyłączenie się do tej nowej inicjatywy. Liczymy na owocną współpracę w ramach koalicji – podkreślił prezes Kiejna.

W liście intencyjnym uczestnicy koalicji zobowiązali się m.in. do merytorycznego wsparcia mediów w przygotowywaniu analiz, komentarzy i opinii w obszarach objętych akcją, takich jak zmiany legislacyjne, sytuacja na rynku budowlanym i na rynku pracy. Inicjatywę wsparło dotąd 19 podmiotów, w tym kilkanaście organizacji branżowych budownictwa.