Aktualności

PSPS na rzecz zrównoważonego rozwoju – Agenda 2030

Prezes Kamil Kiejna reprezentował Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu podczas spotkania „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów” zorganizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 29 listopada 2018 r. w Warszawie. Konferencja odbyła się w ramach Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, której wdrażanie koordynuje MPiT. Do debaty zaproszono Interesariuszy Partnerstwa oraz przedstawicieli wybranych instytucji promujących skoordynowane wysiłki na rzecz szerokiej poprawy jakości życia w kraju i na świecie.

Tematem konferencji był Cel 12 Agendy 2030 „Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”. Zgodnie z Agendą 2030, zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa. Zrównoważona konsumpcja i produkcja wymaga systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach.

Prezes Kamil Kiejna zwrócił uwagę, że Agenda 2030 zaleca m.in. działania edukacyjne dla konsumentów, mające podnieść ich świadomość na temat zrównoważonej konsumpcji oraz związanym z nią stylem życia. – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu od początku działalności dba o wdrażanie wysokich branżowych standardów w produkcji wyrobów styropianowych, w tym o ich niewprowadzające w błąd oznakowanie. Przede wszystkim jednak uczymy odbiorców, jak dobierać styropian odpowiednio do jego przeznaczenia: do ocieplenia elewacji, dachu, podłóg czy fundamentów. Styropian to najchętniej stosowany materiał termoizolacyjny i zależy nam na jak największym upowszechnieniu wiedzy o zapewniających oszczędność energii i podnoszących komfort życia w ocieplonym budynku cechach tego wyrobu. Dlatego zrozumiałe jest nasze wsparcie Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – powiedział szef PSPS.